Els IDE de Java més populars per a desenvolupadors de Linux


Breu: aquesta guia d'articles destaca els IDE de Java més utilitzats per desenvolupar aplicacions Java.

Java és un llenguatge de programació d'alt nivell, orientat a objectes i de propòsit general que s'utilitza àmpliament per crear aplicacions web i d'escriptori robustes i segures. La majoria dels desenvolupadors prefereixen treballar en un IDE que simplifiqui l'escriptura de codi i maximitzi la productivitat.

Aleshores, què és un IDE?

Un IDE (Integrated Development Environment) és una aplicació de programari que combina un conjunt complet d'eines de desenvolupament i complements en una interfície d'usuari gràfica que fa que l'escriptura de codi sigui més fàcil i eficient.

[També us pot agradar: Els millors IDE per a programació o edició de codi font a Linux]

Un IDE Java és un IDE dissenyat específicament per desenvolupar aplicacions Java. Els IDE de Java proporcionen un conjunt ric d'eines i funcions que simplifiquen l'escriptura de codi Java. Aquests inclouen el ressaltat de la sintaxi, la compleció automàtica, la depuració en directe, la integració amb sistemes de control de versions i molt més.

1. IDEA IntelliJ

Comencem la llista amb IntelliJ IDEA, que és sens dubte un dels millors i més preferits IDE de Java per la majoria de desenvolupadors. A partir del 2022, IntelliJ IDEA compta amb un notable 65% de quota de mercat amb una impressionant puntuació dels usuaris de 4,3 i una satisfacció massiva del 89% dels usuaris.

Desenvolupat per JetBrains, IntelliJ IDEA es va crear amb l'objectiu de millorar l'experiència de l'usuari i maximitzar la productivitat dels desenvolupadors. És un IDE multiplataforma que es presenta en dues edicions: Ultimate i Community Edition.

L'edició de la comunitat és gratuïta i de codi obert, mentre que l'edició definitiva és una versió pròpia que ofereix funcionalitats web i empresarials. Consulteu la comparació entre les dues edicions.

Fora de la caixa, IntelliJ ofereix una àmplia gamma de funcionalitats i eines de missió crítica per permetre als desenvolupadors agilitzar el seu flux de treball, que inclou:

 • Completament de codi intel·ligent: suggereix els tipus de classes, mètodes i camps que s'esperen en un context específic.
 • Assistència específica del marc: tot i que es va crear com a IDE per a Java, IntelliJ IDEA ofereix assistència de codificació intel·ligent per a molts altres llenguatges, com ara HTML, Javascript, SQL, JPQL i molts més.
 • Suport de control de versions: IntelliJ IDEA proporciona suport de Git que simplifica l'ús compartit de codi i la col·laboració de projectes.
 • Funcions de depuració millorades: l'IDE ofereix algunes funcions de depuració útils que agilitzen l'escriptura de codi net i sense errors.
 • Suport de connectors: IntelliJ ofereix una gran quantitat de connectors que es poden integrar a l'editor, com ara CSV, manipulació de cadenes, connector Mongo, Prettier, navegador de bases de dades, etc.
 • Fomentadors de productivitat: per maximitzar la productivitat, IntelliJ automatitza les tasques tedioses i repetitives perquè pugueu tenir més temps per centrar-vos en projectes urgents.

2. Apache Netbeans

Apache Netbeans és un altre IDE formidable i ric en funcions per al llenguatge de programació Java. Desenvolupat per Apache Software Foundation Oracle Corporation, Apache Netbeans és gratuït i de codi obert i ofereix suport per a Windows, Linux, macOS i fins i tot BSD.

Fora de la caixa, l'IDE s'envia amb tots els components necessaris per al desenvolupament de Java en un únic fitxer d'instal·lació. Això proporciona als usuaris tots els requisits previs a mesura que s'embarquen en els seus projectes Java.

D'un cop d'ull, Apache Netbeans ofereix les següents funcions clau:

 • Refactorització de codi amb una varietat d'eines útils i potents.
 • Capacitat de ressaltar el codi tant sintàcticament com semànticament.
 • Compatibilitat amb altres idiomes com HTML, Javascript, PHP i molts més.
 • Suport per a Maven: una potent eina d'automatització de compilacions per a projectes Java.
 • Integració amb Git i altres tecnologies de control de versions.
 • Fàcil integració amb servidors d'aplicacions web, inclosos Tomcat i GlassFish.
 • Una gran quantitat d'eines de depuració per identificar i resoldre errors fàcilment, cosa que al seu torn maximitza la productivitat dels desenvolupadors.

3. Eclipse IDE

Escrit en llenguatges de programació Java i C, Eclipse IDE és un IDE gratuït i de codi obert per a Java. Eclipse compta amb una quota de mercat del 48% entre els IDE de Java.

Ofereix un ecosistema de connectors ric que permet als desenvolupadors ajustar la funcionalitat de l'IDE per al desenvolupament d'aplicacions optimitzat. A més, ofereix suport per a una àmplia gamma de llenguatges de programació com Python, Java, Groovy, C, C++ i molts més.

Les característiques principals inclouen:

 • Compatibilitat amb més de 100 llenguatges de programació.
 • Interfície d'usuari senzilla i intuïtiva apta per a principiants.
 • Excel·lents eines de depuració de codi visual.
 • Refactorització de codi.
 • Format del codi font.
 • Compleció automàtica del codi.
 • Dreceres de codificació.

4. MyEclipse IDE

Desenvolupat i mantingut per Genuitec, MyEclipse IDE és un potent IDE tot en un que s'utilitza per al desenvolupament empresarial de Java. Està construït sobre l'IDE d'Eclipse i ofereix una experiència de desenvolupament rica gràcies a un conjunt ric d'eines i funcions que milloren la productivitat. MyEclipse ofereix un període de prova de 30 dies i el preu comença a partir de 35 dòlars anuals.

L'IDE està disponible per a Linux, Windows i macOS. És ideal per crear aplicacions web i Java Enterprise Edition (Java EE) dinàmiques i robustes. Proporciona les eines i el marc més recents per desenvolupar aplicacions tant d'interfície com de fons. Aquests inclouen Angular, Vue i React, així com Bootstrap i JQuery.

MyEclipse permet als desenvolupadors crear ràpidament tecnologies de marc Spring amb l'ajuda d'una intel·ligència de codificació que facilita les anotacions de Spring.

Les característiques notables inclouen:

 • Completament de codi intel·ligent basat en tipus de dades, definicions i importacions.
 • Validació de la sintaxi en temps real per fer el seguiment dels errors mentre codifiqueu.
 • Assistència de marc enriquidor. Inclou assistents per dur a terme tasques tedioses simplificant així els fluxos de treball ràpidament.
 • Implementació ràpida gràcies a les iteracions ràpides del codi amb un desplegament optimitzat del servidor.
 • Depuració i proves ràpides.
 • Refactorització avançada.
 • Compatibilitat amb la tecnologia Maven.

5. BlauJ

BlueJ és un IDE Java gratuït i potent que s'utilitza principalment amb finalitats educatives i formatives. S'adreça a principiants i s'utilitza principalment per desenvolupar aplicacions web Java a petita escala. BlueJ és totalment gratuït i és compatible amb Linux, Windows i macOS.

BlueJ ofereix una interfície d'usuari senzilla i ordenada que s'adapta bé als principiants i no és tan aclaparadora com altres IDE que acabem d'esmentar. Proporciona un diagrama interactiu semblant a UML que pot il·lustrar el desenvolupament de l'estructura gràfica de classes d'una aplicació a la pantalla principal. Podeu crear i provar objectes fàcilment gràcies a la interfície d'usuari fàcil d'utilitzar que es combina amb el conjunt d'eines interactives de l'IDE.

Les característiques clau inclouen:

 • Interfície d'usuari senzilla, neta i intuïtiva.
 • Creació interactiva i prova d'objectes.
 • Capacitat d'invocar codi Java sense compilar-lo.
 • Un portal ric per a recursos didàctics.
 • Resaltat de l'abast únic.
 • Inspecció d'objectes.

D'altra banda, BlueJ no és ideal per a grans projectes, ja que només ofereix funcions i eines rudimentàries necessàries per a la formació. No ofereix l'emplenament automàtic de codi, el format automàtic i el sagnat de codi entre altres funcions que trobaríeu als IDE avançats.

6. Dr. Java

Dr. Java és un altre IDE de Java ideal per a principiants recomanat per als estudiants. És un IDE lleuger que va ser desenvolupat i mantingut pel grup JavaPLT.

El Dr. Java és gratuït i ofereix una interfície d'usuari senzilla i fàcil d'utilitzar sense desordres. Això és a propòsit per permetre al principiant començar i centrar-se a escriure codi sense deixar-se portar per altres funcions. A més, proporciona un entorn interactiu que permet als programadors provar i depurar fàcilment les seves aplicacions.

Encara que no és tan potent com altres IDE com IntelliJ IDEA o Apache Netbeans, Dr. Java ofereix funcions bàsiques per simplificar l'escriptura de codi, com ara:

 • Compleció automàtica del codi
 • Sagnat del codi
 • Color de sintaxi
 • Concordança de tirants

7. Greenfoot IDE

Tot i així, als IDE de Java que són ideals per a principiants, tenim l'IDE Greenfoot, que és un IDE de Java orientat a fer que l'aprenentatge de Java sigui fàcil i divertit per als estudiants. És totalment gratuït i és compatible amb Linux, Windows i macOS.

GreenFoot ofereix un entorn interactiu perquè estudiants o novells desenvolupin aplicacions interessants com ara jocs en 2D. També ofereix bons tutorials en línia i documentació amb finalitats d'aprenentatge.

Igual que el Dr. Java, Greenfoot IDE està fet només amb finalitats educatives, per tant, no ofereix funcions avançades. No obstant això, ofereix funcions bàsiques com ara:

 • Eines visuals interactives per facilitar la programació.
 • Documentació en línia completa feta per a principiants.
 • Una plataforma orientada al desenvolupament fàcil d'aplicacions en 2D.

8. IDE JDeveloper

JDeveloper és un IDE Java desenvolupat i mantingut per Oracle. És un IDE gratuït i complet que sustenta tot el cicle de vida del desenvolupament del programari: des de l'etapa inicial del disseny del programari fins al desplegament del programari.

JDeveloper s'envia amb un Oracle Application Server incrustat que us proporciona les eines per crear aplicacions Java com ara servlets i executar-les amb facilitat.

Podeu crear programes Java, provar-los i depurar-los amb facilitat. A més de desenvolupar aplicacions Java, JDeveloper es pot utilitzar per desenvolupar aplicacions en altres idiomes com PHP i JavaScript, així com HTML i XML.

9. Apple Xcode IDE

Xcode és un IDE potent i ric en funcions desenvolupat per Apple orientat al desenvolupament d'aplicacions Java per a iOS, tvOS, iPadOS o watchOS.

Des de la caixa, Xcode ofereix totes les eines i funcions que necessiteu per dissenyar, desenvolupar, provar i desplegar aplicacions a totes les plataformes d'Apple. Podeu codificar sense problemes les aplicacions Swift i SwiftUI gràcies a una varietat d'eines avançades i un editor de codi millorat. A més, també podeu implementar Xcode Cloud, AppStore i TestFlight.

Xcode millora la vostra productivitat amb un ric conjunt de funcions que inclouen:

 • Completament del codi intel·ligent.
 • Plantilles Java i fragments de codi addicionals per facilitar molt la vostra experiència de codificació.
 • Integració amb Swift i SwiftUI. SwiftUI és instantàniament interactiu i inclou variacions d'IU, com ara temes clars i foscos.
 • Integració amb Cocoa Touch Framework.
 • Un llenç de disseny interactiu del Creador d'interfícies que simplifica el disseny de les interfícies d'usuari sense escriure codi.

10. Codenvy

Codenvy és un espai de treball per a desenvolupadors multiplataforma que ofereix desplegaments tant en núvol com locals. Es pot executar al núvol (tant públics com privats) o instal·lar-se en qualsevol sistema operatiu amb Docker versió 1.11 i posterior instal·lat. S'ha provat a fons en diversos sabors de Linux, Windows i macOS.

Codenvy ofereix espais de treball virtuals que permeten als desenvolupadors codificar les seves aplicacions com si estiguessin executant un IDE instal·lat. Per llançar l'IDE des d'un contenidor Docker al vostre sistema local, executeu l'ordre:

$ docker run codenvy/cli start

Un cop iniciat el contenidor, accediu a l'IDE des del navegador web visitant l'URL següent.

http://localhost

A continuació, inicieu sessió com a administrador/contrasenya.

En llançar un projecte nou, els temps d'execució de producció es defineixen pels fitxers Docker i Compose existents. Codenvy inclou un preu de subscripció a partir de 30,00 dòlars al mes

Les característiques clau de Codenvy inclouen:

 • Espais de treball virtuals per a aplicacions de codificació.
 • Un munt d'extensions i API.
 • Integració amb l'IDE del navegador Eclipse Che.
 • Capacitat d'automatitzar el cicle de vida de les vostres aplicacions.
 • Capacitat de compartir espais de treball amb equips i usuaris externs.

11. jGRASP

Finalment, en aquesta llista, tenim jGRASP, que és un IDE gratuït i lleuger creat per a desenvolupadors que prefereixen un IDE senzill i lleuger. Proporciona diagrames d'estructura de control i perfil de complexitat i també ofereix visualitzacions estàtiques de l'estructura del codi font.

Amb jGRASP, podeu crear nous projectes des de zero o modificar projectes existents. A més de donar suport a Java, l'IDE també admet altres llenguatges com c, C++, Objective C i Python.

Les característiques addicionals inclouen:

 • Compleció automàtica del codi.
 • Diagrames d'estructura de control per a Java.
 • Integració de visualitzadors d'objectes dinàmics.
 • Un llenç de visualització, que s'adapta a diferents tipus de desenvolupadors.
 • Un depurador gràfic.

Aquest va ser un resum d'alguns dels IDE de Java àmpliament utilitzats. Hem cobert tant els IDE rics com els lleugers, així com els adreçats a principiants i estudiants que aprenen programació Java. Com heu vist, hi ha un IDE per gairebé tothom; des de novells fins a desenvolupadors experts.

Coneixeu algun altre IDE de Java millor o de codi obert per a desenvolupadors de Linux? Feu-nos saber les vostres opinions als comentaris a continuació.